Velkommen til din nye tilværelse på Skovvænget

Vi vil gerne, at hverdagen på Skovvænget er meget lig med hverdagen i din tidligere bolig, hvor retten til at bestemme selv stadig er til stede.

Vi forventer at du deltager i hverdagen med det du kan fx dække bord, vaske op, give gode råd til madlavning o.l. Vi har erfaring for, at ved aktiv deltagelse i dagligdags gøremål har stor betydning for både den fysiske og psykiske velvære. 

Indenfor den første måned bestræber vi os på at afholde indflytningssamtale med dig, din familie, personale og teamleder. Her vil vi afklare hvad du og din familie forventer af os og hvad vi kan tilbyde. Nogle af de emner vi vil drøfte med jer er fx medicin, mad, rengøring.

Det er vores håb, at det bliver starten på et trygt, åbent og tillidsfuldt samarbejde. Vi ser det som naturligt, at dine pårørende og venner besøger dig og at de føler sig velkomne til at hjælpe og være med til at skabe en hjemlig atmosfære ligesom tidligere.

Sidst opdateret: 17.01.2017