Tilsyn

Siden den 1. januar 2002 har der været et skærpet tilsyn med de sundhedsmæssige forhold i plejehjem og plejeboliger i kommunen, blandt andre fra embedslægeinstitutionen. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere, der modtager kommunale serviceydelser.

Embedslægeinstitutionen aflægger årligt et uanmeldt tilsynsbesøg pr. plejeboligenhed.

Ud over de uanmeldte tilsynsbesøg fra embedslægeinstitutionen foretager kommunen selv mindst et årligt uanmeldt besøg i plejehjem/plejeboliger.Sidst opdateret: 21.10.2014